Opinpolut

Pelintekijät.

Prosessistars-ryhmä Ptph13 laatimassa oppimispelejä yksikköprosessien aiheesta

OPINPOLUT eli harjoitustyöt

Yksikköprosessien harjoitukset:

OPINPOLKU 1: NaOH tarkistus, HCl tarkistus ja moolimassan määritys

OPINPOLKU 2: Vichyveden Ca-pitoisuus, pH ja sähkönjohtokyky ennen ja jälkeen tislausta

OPINPOLKU 3: Malmikiven murskaus, seulonta ja jauhatus ja malmin rautapitoisuuden määritys TAI Pyhäsalmen malmikiven murskaus, jauhatus ja Cu-pitoisuuden määrittäminen

OPINPOLKU 4: Adsorptio ja etikkahapon tarkistus

OPINPOLKU 5: Aspiriinin valmistus, ominaisuudet, pitoisuus

OPINPOLKU 6: Jäteveden flokkaus,anioninvaihto, Cl-pitoisuus

OPINPOLKU 7: Kiintoaine-nesteuutto, tislaus/haihdutus ja neste-nesteuutto

OPINPOLKU 8: Haihdutus ja tislaus, refraktometria

OPINPOLKU 9: Turvallisuustarkistus

Rikastustekniikan harjoitukset:

OPINPOLKU 20: Kullan vaskoolihuuhdonta

OPINPOLKU 21: Murskaus, jauhatus ja vaahdotus. Talkin rikastus vuolukivestä.

OPINPOLKU 22: Kuparin rikastaminen vaahdottamalla sekä analysointi UV/Vis tai AAS spektrometreilla

OPINPOLKU 23: Raudan rikastaminen magneettierotuksella ja analysointi XRF-spektrometrilla

OPINPOLKU 24: Luokitusharjoitus hydrosyklonilla

OPINPOLKU 25: Louhinta-, jauhatus- ja rikastuspiirisimulaatiotehtävä

OPINPOLKU 26: Rikastaminen raskaiden väliaineiden avulla

OPINPOLKU 27: Nesteiden tiheyden, pintajännityksen ja viskositeetin analysointi

Yksikköprosessien jatkoharjoitukset:

OPINPOLKU 10: Sekoitustehokkuuden tutkiminen partikkelien ikäjakautuman perusteella

OPINPOLKU 11: Elektrolyyttinen pinnoitus galvanointilaitteella

OPINPOLKU 12: Biodieselin valmistus rypsiöljystä esteröimällä (lisätyövaihe rypsinsiementen puristaminen öljyksi)

OPINPOLKU 13: Perunatärkkelyksen eristäminen ja biomuovin valmistaminen

OPINPOLKU 14: Fluidisaatioilmiön tutkiminen

OPINPOLKU 15: Venttiilin ja keskipakopumpun ominaiskäyrien määrittäminen

OPINPOLKU 16: Saippuan ja kynttilän valmistaminen

OPINPOLKU 17: Jatkuvatoimisen tislauskolonnin ajo sekä näytteiden alkoholipitoisuuden määritys refraktometrisesti

OPINPOLKU 18: Absorptioilmiön tutkiminen

(OPINPOLKU 19: Puupellettien valmistaminen TAI Rakeistusprosessi)

Projektiryhmätyöt :

Ohje

ptph11 Aiheet ja ryhmät

Ptph10b Aiheet ja ryhmät

Linkkejä

Yksikköprosessit(J.Pihkala) tehtäviä

Johtokykymittarit toimintaperiaate

Käyttöturvatiedotteet opinpoluissa käytetyistä aineista

Opintojaksopalaute Ladataan...