Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja_Tutkinnon perusteet

  • Käynnissäpito
  • Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus
  • Yksikköprosessien hallinta
  • Paikallisten tuotantoprosessien hallinta
  • Tehdaskohtainen tuotatoprosessien hallinta
Prosessiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelma_OSAO