SOME:n soveltamisesta juttua OSEKKI-lehdessä
http://osekki.osekk.fi/2013/1/?s=9

QR koodit mukaan työturvallisuuden edistämiseen
QRcode esittelyvideoOSAO.jpg MetanoliKTTOSAO.jpg
(http://www.youtube.com/watch?v=9PhNLyxmesA)ProsessiStars liittyi mukaan Kiltakoulut.fi hankkeeseen. (TPat 20.08.2012)

Kiltakoulut.fi -hankkeesta löytyy lisätietoa linkistä www.kiltakoulut.fi

kiltakoulut
kiltakoulut


Hankkeen tavoitteet
Kiltakoulut.fi hankkeen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. Hankkeessa laaditaan myös valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu e-työkalu ja tukimateriaali. Eri ammattialat sovittavat syntyvää pedagogista mallia omien kiltojensa puitteissa alansa erityispiirteisiin sopivaksi.

Kognitiivisen mestari-oppipoikamallin, projektioppimisen sekä ongelmaperustaisen ja tutkivan oppimisen keinoin luodaan mahdollisuus vahvan ammattitaidon ja ammatti-identiteetin syntymiseen. Toimivat tutorjärjestelyt ja verkossa tapahtuva ohjaaminen vapauttavat myös opettajan aikaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden käyttöön ja mahdollistavat yksilöllisten opintopolkujen muodostamisen.


LINKKEJÄ:__
  • Tässä linkki opeohjeisiin kiltakouluissa

http://pintakilta.wikispaces.com/Ohjeita+opettajalle


  • Tässä linkki kemian alan esittelyvideoon.
Kemiaa ammattina esittelevä video on tarkoitettu markkinoimaan kemian alaa ammattina ja antamaan tietoa kemian alasta yläaste- ja lukioikäisille nuorille. Videon ovat toteuttaneet Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain yksikön viestintäalan opiskelijat pirkanmaalaisten kemian alan yritysten tuella. Elokuva kestää n. 23 minuttia.

http://www.youtube.com/watch?v=0M-NF_CSJzc