Yhteystiedot: Oulun seudun ammattiopisto, OSAOKaukovainion tekniikan yksikkö/ Prosesssiteollisuuden perustutkinto

Tapio Patrikainen tapio.patrikainen@osao.fi puh: 010-2722955


Sivusto: http://www.osao.fi/index.php?1958


Toteutus pähkinänkuoressa:


Hankkeen ytimessä olivat opiskelijat ja tässä pähkinässä parhaat palat poimivat prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelijat. Pilotissa opiskelijoita ohjasivat hankkeen alkuvaiheessa Jukka Ylikunnari (tuntiopettaja, prosessitekniikan DI) ja Tapio Patrikainen(Lehtori, FT/Kemia). Oamk/AMOK toteuttavat hankkeen tukipalvelut: toimintaympäristön rakentaminen some-kanaville ja verkkotoiminnan opastus.


Ympäristöjen rakentaminenYmpäristöjen rakentamisessa (ks Prosessistars -toteutus) hyödynnetään rakennemallia ja sovitetaan suunnittelutyövälineessä kuvatut some-kanavat osaksi jo organisaatiossa (OSEKK) käytössä oleviin palveluihin, kuten YouTube-->Viddler. Ympäristöt rakennetaan kesän 2011 aikana niin, että ne ovat käytössä viimeistään 31.8.2011. Tavoitteena on kuitenkin, että ryhmän ohjaaja ja opiskelijat pääsevät tutustumaan hankkeessa käytettäviin sovelluksiin ja laitteisiin heti opintojen alkaessa syksyllä. Myös ensimmäiset yhteiset opastustilaisuudet (ainakin 2 kpl) pyritään ajoittamaan alkusyksyyn. Ympäristössä kuvataan koko perustutkinnon rakenne- ja tavoitteet: vaikka toteutusta tässä vaiheessa suunnitellaan nimetyille ammattitutkinnon osille, tarjoamme ympäristön myös koulutusalan muille opiskelijoille ja opettajille testattavaksi. Ympäristö rakennetaan ensisijaisesti maksuttomille sosiaalisen median kanaville. Opettajille hankitaan ympäristöjen joustavaa käyttöä tukevat tietotekniset laitteet kuten älypuhelin (esim. iPhone 4 32 GB, Samsung Galaxy s2, 2*kannettava tietokone, Casio FC-100, ipod*4). Oppimisympäristöä käytetään ja levitetään siitä eteenpäin, ensi talven ajan. Samalla sitä tulee ohjata ja kehittää. Oppilaiden rooli Opiskelijat työskentelevät yhdessä opettajan kanssa valituilla kanavilla. Tällä sivustolla opettajaan viitataan kuitenkin myös nimikkeellä ohjaaja, joka kuvastaa opetuskulttuurin muutosta opetuksesta kohti ohjausta. Prosessiteollisuuden opiskelijoiden on tavallista vaikeampi päästä alaikäisenä työharjoitteluihin turvallisuuskysymyksistä johtuen. Tavoitteena on päästä toteutuksen aikana yhteistyöhön työelämän edustajien kanssa esimerkiksi vierailuja järjestämällä. Lisäksi opiskelijat kutsuvat ympäristöön/ympäristöhin prosessiteollisuuden osaajia työelämästä, kommentoimaan yksikköprosessien harjoitustöitä ja kuvattuja ilmiöitä.
10.5.2012 Kaikki yllämainitut asiat ovat toteutuneet lukuunottamatta yhteistyötä työelämän kanssa. Samalla on kuitenkin luotu uudenlainen opetus/oppimiskulttuuri osastomme käyttöön.